• Sản phẩm mới

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió vuông SRV-60

1.850.000,00
5.520.000,00

Quạt vuông công nghiệp

Quạt vuông công nghiệp SHRV-400

1.740.000,00

Quạt vuông công nghiệp

Quạt vuông công nghiệp 500*500*300

1.860.000,00
1.980.000,00

Quạt hút công nghiệp

Quạt hút công nghiệp

Quạt hút công nghiệp 1200×1200

3.590.000,00
3.150.000,00

Quạt hút công nghiệp

Quạt Hút Gió Vuông 900x900x400

4.850.000,00
3.680.000,00

Quạt hút công nghiệp

Quạt hút công nghiệp 300×300

2.350.000,00

Quạt hút công nghiệp

Quạt hút công nghiệp 600×600

4.400.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió vuông SRV-60

1.850.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió vuông Việt Nam

2.940.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió công nghiệp tròn TA

2.650.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió vuông FDV

1.930.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió công nghiệp vuông composite

4.599.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió vuông lá sách

2.600.000,00
3.670.000,00

Quạt thông gió công nghiệp

Quạt thông gió ồn thấp

1.250.000,00

Lò XO CHỐNG RUNG

1.974.000,00
929.500,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung RSI

1.030.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung treo RHA

235.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SMC

885.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SMCA

819.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SMB

561.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SMA

528.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SHB

321.000,00

Lò xo chống rung

Lò xo chống rung SH

301.000,00

ĐỘNG CƠ, MOTOR GIẢM TỐC

17.039.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Hộp giảm tốc Dolin DL-UMW

3.400.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Hộp giảm tốc Dolin DL-LMW

3.400.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Motor giảm tốc Dolin mặt bích 3HP 2.2 KW

13.200.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Hộp giảm tốc Dolin DL-HMW

3.400.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Motor giảm tốc Dolin chân đế 2 HP-1.5KW

12.700.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Hộp giảm tốc Dolin DL-HW

3.400.000,00
8.900.000,00

Động cơ, Motor giảm tốc

Motor giảm tốc dolin mặt bích 1HP-750W

6.740.000,00