Showing 1–12 of 29 results

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

20.900.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm công nghiệp liền trục Pentax CBT 600

17.600.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm đầu Inox Pentax(cánh inox) 100/62

6.700.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm pentax cm40 200a

25.060.000,00
7.630.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH100G

8.600.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm nước thải Pentax DHT100

8.680.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm Pentax 2HP DMT 210

21.700.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm Pentax DBT 100

9.600.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm Pentax DBT 150

9.750.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm dân dụng Pentax CRT100, CR100

4.500.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm nước dân dụng Pentax CAM 200

8.050.000,00