Showing 1–12 of 46 results

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm chìm nước thải Pentax DCT 210

20.900.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm chìm Pentax 1HP DP 80G

6.700.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm công nghiệp liền trục Pentax CBT 600

17.600.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm đầu Inox Pentax(cánh inox) 100/62

6.700.000,00
7.500.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm nước đầu inox 80/60 Pentax

5.700.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Bơm pentax cm40 200a

25.060.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Ebara Máy bơm đẩy cao 3UB

1.686.868,00
7.630.000,00

Máy bơm nước, bơm công nghiệp

Máy bơm chìm nước thải Pentax DH100G

8.600.000,00
Gọi ngay