Máy bơm nước pentax 5.5 kw, Bơm công nghiệp liền trục CM40-200B

23.900.000,00