Quạt hướng trục composite chạy gián tiếp 1460*1460*590mm

9.840.000,00