Quạt hướng trục trực tiếp cánh cố định

3.650.000,00