Quạt hút công nghiệp 400×400

Quạt hút công nghiệp 400×400 là loại quạt với kích thước vuông hoàn toàn, hoạt động nhờ được kết hợp motor gắn trực tiếp trong sản phẩm tạo độ ồn nhỏ trong tất cả các dòng sản phẩm.