Quạt Jetfan ly tâm

Quạt ly tâm jetfan là loại quạt ly tâm hoạt động dựa trên nguyên lý lực ly tâm, khi cánh quạt quay sẽ tạo ra áp suất chênh lệch tạo lực hút và đẩy.