Bình Tích Áp Máy Bơm Nước

1.040.000

– Tăng tuổi thọ cho máy bơm của bạn.

– Bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc khi máy bơm hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn.

– Ổn định áp suất hệ thủy lực.

– Tạo sự cân bằng giữa lực sinh ra và tải trọng hệ thống máy bơm.

– Giảm xuất hiện va đập thủy lực khi ngưng hoạt động.

– Là nguồn cung cấp và đảm bảo hoạt động hệ thủy lực khi có sự cố.

– Giảm rung xóc và lượng bọt tạo ra bởi máy bơm.