Cảm Biến Sensys

2.782.500

Ứng dụng.

-Giám sát và kiểm soát quy trình công nghiệp.

-Bộ điều khiển HVAC tiên tiến.

-Hệ thống lạnh.

-Bộ thử tự động.

-Máy bơm và máy nén.

-Thủy lực / khí nén.

-Thiết bị nông nghiệp.

-Quản lý năng lượng và nước.