Trụ Nước

1.000.000

+, Trụ chữa cháy nổi ( trụ nổi ):

  • Loại trụ nước chữa cháy mà toàn bộ phần họng chờ đặt nổi trên mặt đất với chiều cao theo quy định trong tiêu chuẩn

+, Trụ chữa cháy ngầm ( trụ ngầm ):

  • Loại trụ cứu hỏa được đặt ngầm toàn bộ dưới mặt đất , khi sử dụng lấy nước phải sử dụng cột nước.

+, Cột lấy nước chữa cháy : 

  • Là thiết bị chuyên dùng được trang bị theo xe chữa cháy, dùng nối với tru ngầm để lấy nước. cột lấy nước chữa cháy chỉ có hai họng chờ để cho xe chữa cháy hút nước trực tiếp qua cột hoặc để lắp vào vòi chữa cháy lấy nước vào xe hoặc trực tiếp chữa cháy .
Đăng ký tư vấn
gọi ngay Gọi ngay
zalo Zalo
chat fb Chat FB