Chính sách hoàn trả tiền

Tako sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong các trường hợp sau: 1. Điều khiện đổi, trả hàng -Khách hàng còn giữ hóa đơn mua bán hàng hóa. -Sản phẩm phải đúng với sản phẩm ghi trên đơn hàng. -Sản phẩm đổi trả để hoàn tiền cần còn nguyên […]

Gọi ngay
Chat With Me on Zalo