Bình Giãn Nở – Điểm khác nhau giữa bình Tích Áp Và Bình Giãn Nở

Bình giãn nởlà nơi lưu trữ thể tích tăng vượt khi nước trong bình bị nóng lên. Đó là một khoảng chứa khí được cách biệt với nước bởi một màng chắn cao su. Thường được lắp trong hệ thống kín để đảm bảo sự thay đổi thể tích của chất lỏng trong hệ thống không […]

Gọi ngay
Chat With Me on Zalo