Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Komax DN65

8.450.000,00