Đồng hồ đo lưu lượng nước thải Zenner DN80

8.900.000,00