Đồng hồ nước DN50 thân gang nối ren Flowtech

1.940.000