Quạt nối ống thông hút khói nhà bếp

4.700.000,00

Gọi ngay