Đồng hồ nước DN15 Flowtech thân gang nối ren

310.000